بسکتبال و والیبال سلام خوش اومدین اول از خودم بگم من آرتا هستم عاشق بسکتبالم .و بازیکنم نوجوانان گیلان 188 هم قدمه و..... نیلوفر :من دربارش میگم بازیکن والیبال جوانان دماوند هستش منم 14 سالمه http://basketvolleyball.mihanblog.com 2019-09-18T01:15:22+01:00 text/html 2011-04-11T06:41:56+01:00 basketvolleyball.mihanblog.com آرتا و نیلوفر چند نکته طلایی برای بهترین شدن از همه لحاظ http://basketvolleyball.mihanblog.com/post/8 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>چند نکته طلایی برای بهترین شدن از همه لحاظ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>١-اسپکر محترم به جای غرغر کردن سر پاسور لطفا سعی کنید باهاشون صمیمی بشید چون تو مسابقات به دردتون می خوره.کافیه یک بار امتحان کنید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>٢-وقتی اسپک خوب میزنید برگردید وبه مربی نگاه کنید وازاون نظر بخواین وبهش بفهمونین که چقدر به نظرش اهمیت میدید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>۳-حسود باشید.وقتی دیدید یکی بهترازشما پیدا شده حس حسادتونو تحریک کنید که شمابهتر از اون باشید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>۴-هنگام ورود بازیکن جدید وقتی هم تیمی قدیمیتان یک اسپک پرو پیمون زد به طرفش برید و تشویقش کنید.کلمه ی تو محشری معجزه میکند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>۵-از پاسور به خاطر پاس خوبی که بهتون داده تشکر کنید.این باعث میشه پاسوربیشترشما رو انتخاب کند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>۶-به خودتون قول بدید قبل از بازی که بهترین بازیتونو ارائه بدید.(مثلا بنده در حمام به خودم قول میدم)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>۷-به قول اقای کارخانه بازیکن۶ دنگ باشید.اگرشما یک اسپکر خوبید میتونید یک توپگیر خوب باشید واگریک توپگیر خوبید پس میتونید یک پاسور خوب باشید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>٨-درحین بازی جلوی داور وناظر اگربازیکن حریف شمارا فحش داد توصورتش لبخند بزنید واگر شمارا عصبانی کرد یکی از بهترین اسپک هایتان را روانه ی صورت نازنینش بکنیدولی بعد ازش عذر خواهی کنیدتا شرمنده تان بشود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>٩-اگر مربیتان در حد بنز ازشما عصبانی است بی تفاوت نباشید.خود را به اب و اتش بزنید مثلا بامخ برای توپگیری روی زمین بیایید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>١٠-اسپکر عزیز شبیه شیر جنگل توپ ودفاع را بدرید.از هرفرصتی استفاده کنید اگرهم قصد خراب کردن توپ راداریدحداقل خوش استیل خراب کنید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>١١-به تدریج مهارتتان رابالا ببرید و به روز شوید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>١٢-اگر تیمتان ٢۴-۱ از حریف جلو است کمی ابتکار به خرج دهید.باپاسور هماهنگ شوید وبایک پایپ سوبل کاررا تمام کنید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>۱٣-اعتماد به نفس داشته باشید.اگر هم تیمیهایتان شت و شل اند حداقل شما خوب بازی کنید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA">۱۴</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>-کری بخوانید اما مودب باشید.کلمه ی سوراخ است خیلی وقت است دیگر کاربرد ندارد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA">۱۵</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>-قبل ازشروع بازی اگرحنجره طلایی هستید(نمونه ی بارزش اینجاست)هم تیمی هایتان راتشویق کنید.مثلا از منطقه ی یک باصدای بلند شیره مهرنوش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به ترتیب ودست اخر خوتان را با فروتنی خاصی تشویق کنید.شییییییییییییره نیییییییییییییییلوفر.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi">۱۶</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>-در تمرینها سعی کنید قدرت خود را به رخ بچه های مبتدی بکشید ازمسابقات و سابقه ی درخشانتان بگویید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi">۱۷</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>-برای جلب نظر مربی همه کار بکنید حتی اگر بمیرید.خودتان را جلو ببیاندازید تور راوصل کنید،توپ هارا بادبزنید،دمبل ها رابیاورید.درکل گل درشته بگویم خوشیرین باشید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi">۱٨</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>-ان حریف بی ادب که یادتان هست بعدازبازی موقع دست دادن بهش بگویید بازی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خوبی کردی عالی بودی رفیق.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Arial>۱٩-بعداز گرفتن هرامتیاز شادی کنید.مثلا دور زمین بچرخید وسپس همه دور هم جمع شوید.دست به ابتکار بزنید ویک شادی جدید از خود بسازید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA">٢۰</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>-بیست باشید.طوری بازی کنید که حواس تمام مربی ها به شما جلب شود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>٢۱-اگربازی رابردید که بردید ولی اگرباختید شاد باشید و روحیه تان را از دست ندهید تا میتوانید با هم تیمی هایتان در مورد موضوع های خنده دار گفتگو کنید(مثال مابعداز بازی با نظراباد کلی اقایون تربیت بدنی را مسخره کردیم و خندیدیم)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi">٢٢</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>-اگرکاپیتان هستید اول کسی باشید که دربازی به سمت فرد امتیاز گیرنده بروید واگر توپ از دست رفت بازم به سمتش بروید ولی اینبار کل تیم را تشویق کنید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi">٢۳</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>-عزیزان دل خاله زمین بازی جای مد نیست.شماکه عروسی نیامده اید(قابل توجه دخترها)به جای گلسر ازکش استفاده کنید ازفکربام تل هم به کل بیایید بیرون.موهایتان را طوری ببندید که جلوی دست و پایتان رانگیرد.درمسابقات رسمی از زدن گلسر،داشتن گوشواره،انگشتروگردنبند جلوگیر میشود پس خودتان را الکی ضایع نکنید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi">٢۴</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>-شرط موفقیت درهربازی خوب بازی کردن است.به یکدیگر احترام بگذارید و اعتماد کنید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi">٢۵</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>-سعی کنید داور را بخرید.فکربد نکنید.باگرمی با او احوالپری کنید ودست بدهید در زمین هم که مستقر شدید تشویقش کنید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi">٢۶</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>-به دنبال توپ بروید حتی اگر دیوارکوب شوید.برای رسیدن به تو پ خود را پرت کنید.در والیبال ناناز بودن تعطیل است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi">٢۷</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>-روی حرف مربی حرف نیاوریدفقط با چشمانتان مانند گربه شرک نگاهش کنید دل سنگ هم باشد از کارش پشیمان میشود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi">٢٨</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=Arial>-اشتباهتان را بپذیرید.مثلا یک عذر خواهی بلند بکنید یا دستتان را بالا بیاورید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi">٢٩</SPAN><FONT face=Arial><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">-در وسط زمین بازی و تمرین تمام مشکلات و حوادث و افکاردرون ذهنتان را بیرون بریزید.ازگوش دادن به کری خواندن حریف و تشویق تماشا چیانشان اجتناب کنید.خودتان باشد.میدان مسابقه جای فکر کردن به دعوای دیروزتان با دختر همسایه نیست.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p><FONT face=Arial>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p><FONT face=Arial>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2010-12-25T20:21:15+01:00 basketvolleyball.mihanblog.com آرتا و نیلوفر نتایج هفته اول سوپر لیگ بسکتبال http://basketvolleyball.mihanblog.com/post/7 <P><FONT size=4>هفته اول سوپر لیگ ایران به پایان رسید . </FONT></P> <P><FONT size=4>این هفته با برتری تیم های مدعی مهرام و ذوب آهن بر حریفان تازه وارد خود به لیگ برتر به پایان رسید</FONT></P> <P><FONT size=4>نتایج به صورت زیر میباشد</FONT></P> <P><FONT size=4>مهرام117-حفاری48</FONT></P> <P><FONT size=4>ذوب آهن98-پویای تهران42</FONT></P> <P><FONT size=4>پتروشیمی66-راه و ترابری 50</FONT></P> <P><FONT size=4>شهرداری قزوین65-شهرکرد57</FONT></P> <P><FONT size=4>دانشگاه آزاد68-شهرداری گرگان75 <P> <HR> </P> <P>من که میگم مثل سال پیش مهرام قهرمان میشه </P> <P>مگه میشه تیمی که توش صمد نیکخواه و مهدی کامرانی و حامد آفاق باشن قهرمان نشه </P></FONT> <P></P> <P><FONT color=#ff6666 size=4>نظر بدین</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> text/html 2010-12-22T07:08:27+01:00 basketvolleyball.mihanblog.com آرتا و نیلوفر سلام http://basketvolleyball.mihanblog.com/post/6 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">سلام من نیلوفر هستم.یکی دیگه از نویسنده های این وبلاگ.من و ارتا جان قراره توی این وبلاگ درمورد والیبالو بسکتبال بنویسیم.البته بیشتر زحمتا بر عهده ی ایشونه.منو ببخشید ولی همین اول باید بگم من خیلی زود زود نمیتونم مزاحمتون شم ولی به عنوان ناظر کیفی!حضور دارم.خیلی خوشحالم که توی این چند روز که بیشتر از راه اندازی این وبلاگ نگذشته استقبال خیلی زیاد بوده بازم تشریف بیارید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">تنها مطلبی که امروز توی جامعه ی والیبال مطرحه سوم شدن پیکان تو جام باشگاهای جهانه که واقعا باعث افتخاره.پیکان نشون داد با این که خیلی از بازیکناشو از دست داده ولی هنوزم یکی از بهترین هاست ویه خطربزرگ واسه تیمای دیگه مخصوصا داماش.وامروزم ادامه ی لیگ برتره وداماش هم باریج اسانس تو کاشان بازی داره.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">خبرا همین بود مرسی.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2010-12-19T19:17:12+01:00 basketvolleyball.mihanblog.com آرتا و نیلوفر سلام http://basketvolleyball.mihanblog.com/post/5 <P><FONT size=4>سلام من آرتا هستم </FONT></P> <P><FONT size=4>عاشق بسکتبالم و بازیکن تیم نوجوانان استان گیلان هستم</FONT></P> <P><FONT size=4>14 سالمه&nbsp;و 188 هم قدمه </FONT></P> <P><FONT size=4>من و نیلوفر این وب رو ساختیم</FONT>&nbsp;<FONT size=4>تا ثابت کنیم ایران فقط تو دو تا ورزش موفقه</FONT></P> <P><FONT size=4>بسکتبال و والیبال </FONT></P> <P><FONT size=4>اینم آدرسه اون یکی وب نیلوفر هستش</FONT></P> <P><A href="http://www.nilou666.blogfa.com/"><FONT size=4>www.nilou666.blogfa.com/</FONT></A></P> <P><FONT size=4>من زیاد مطلب ننوشتم </FONT></P> <P><FONT size=4>ولی بخونید و&nbsp; نظر بدین <HR> </FONT></P> <P><FONT size=4>به <A href="http://www.rashtbasketball.mihanblog.com">www.rashtbasketball.mihanblog.com</A></FONT></P> <P><A href="http://www.arsenalstars.mihanblog.com/"><FONT size=4>www.arsenalstars.mihanblog.com/</FONT></A></P> <P>سر بزنید واسه دوستمه </P> <P><FONT size=4>3شنبه نیلوفر میاد وب رو سر رو سامون میده</FONT></P> <P><FONT size=4>فعلا</FONT></P> text/html 2010-12-19T19:11:49+01:00 basketvolleyball.mihanblog.com آرتا و نیلوفر تاریخچه بسکنبال http://basketvolleyball.mihanblog.com/post/4 <P><FONT size=4>بسکتبال مانند سایر رشته های ورزشی تاریخچه خاص خود را دارد و از زمان پیدایش آن تاکنون ، تغییرات قابل ملاحظه ای در قوانین ، مقررات ، شکل بازی و دیگر ابعاد آن بوجود آمده است.<BR><BR>قبل از اختراع رسمی ورزش بسکتبال ، ورزشهایی بوده اند که شباهت زیادی به بسکتبال داشته اند. در قرن دهم قبل از میلاد ، نوعی بازی به نام ’’پوک-تا-پوک‘‘ در قبایل اولمک (Olmecs) مکزیک رواج داشت که در آن از حلقه و توپی شبیه بازی بسکتبال امروزی استفاده می شد. ’’پوک-تا-پوک‘‘ بعنوان یک جشن مذهبی شناخته می شد. توپ بازی ، از برگ و ساقه گیاهان مقدس ساخته شده بود و حفره هایی به منزله سبد وجود داشت و در اطراف زمین ، مجسمه خدایان آن زمان تعبیه شده بود....... بقیه در ادامه ی مطلب همراه با عکسها</FONT></P><BR> <P><FONT size=4>در قرن شانزدهم نوعی بازی شبیه به بسکتبال به نام ’’اولامالیتزلی‘‘ (Ollamalitzli) در میان آزتکهای مکزیک رایج بود. در این بازی ، بازیکنان تلاش می کردند توپ لاستیکی توپری را وارد یک حلقه سنگی نمایند و بازیکن برنده می توانست تمام لباسهای تماشاچیان را تصاحب کند و کاپیتان تیم مغلوب اعدام می گردید. <BR><BR>در سال 1891 میلادی (1270 هجری شمسی) یک آموزگار ورزش بسکتبال را ابداع کرد. این استاد ورزش ، آقای دکتر ’’جیمز نیسمیت‘‘ از ایالت ماساچوست آمریکا بود. او برای نخستین بار ، ورزش بسکتبال را در استادیوم ’’اسپرینگ فیلد‘‘ به نمایش درآورد. چون در فصول سرما برنامه ای برای آماده نگهداشتن بازیکنان رشته های بیسبال و فوتبال آمریکایی وجود نداشت ، نیاز به یک ورزش سالنی که بتواند با حداقل امکانات و کمترین خطر ، بدن بازیکنان این دو رشته را درفرم دلخواه نگه دارد ، جیمز نیسمیت را به ابداع این رشته ورزشی واداشت. در ابتدا بجای حلقه از سبدهای مخصوص میوه استفاده می شد که شباهت زیادی به زنبیل داشتند. علت نامگذاری ’’BASKET BALL‘‘ نیز از همین جاست. چون ته سبدها بسته بود ، هربار که توپ وارد سبد می شد با استفاده از نردبان توپ را که در واقع لاستیک داخلی توپ فوتبال بود ، از سبد خارج می کردند. بعدها شکل سبد و توپ تکامل یافت و به شکل کنونی درآمد. در ابتدا بعد از هربار گل شدن ، توپ از نیمه زمین به جریان می افتاد. امروز بخاطر صرفه جویی در وقت ، بازی از زیر سبد ادامه می یابد. در ابتدا تعداد بازیکنان هر تیم نامحدود بود. بعدها هر تیم می توانست از 3 تا 40 نفر بازیکن تشکیل شود. بعد از مدتی ، تعداد بازیکنان هر تیم به 9 نفر و سپس 7 نفر و بالاخره در سال 1897 به 5 نفر رسید. در هنگام خطا ، هرکدام از بازیکنان می توانستند پرتاب آزاد را انجام دهند. اما امروزه هر بازیکن ، تنها می تواند از پرتاب آزاد مربوط به خود استفاده نماید.<BR><BR>در ابتدا بازیکنان بلند قد زیر سبد می ایستادند تا توپ را وارد سبد کنند. بعدها برای جلوگیری از این موضوع ’’قانون سه ثانیه‘‘ وضع شد. در ابتدا هر بازیکن بدون آنکه حق دویدن داشته باشد ، می توانست یکبار توپ را به زمین بزند. بعدها این تعداد به 2 و 3 رسید و سپس نامحدود گردید. درعوض ، قانون رانینگ(Running) و سپس دوبل (Double) وضع شد.<BR><BR>در آغاز هیچ بازیکنی ، جایگزین بازیکن دیگری که از زمین خارج شده بود نمی شد. ولی بعدها این قانون تغییر کرد و در عوض تعداد خطاهایی که موجب اخراج بازیکن می شد از 2 به 5 افزایش یافت. امروزه چهار خطا از هر تیم موجب پرتاب آزاد تیم مقابل می گردد. در ابتدا ، بازی از دو نیمه 15 دقیقه ای تشکیل می شد. بعدها این زمان به 20 دقیقه برای هر نیمه و 15 دقیقه استراحت بین دو نیمه افزایش یافت. هم اکنون بازی از چهار پریود (دوره) 10 دقیقه ای تشکیل می شود که زمان استراحت بین پریود اول و دوم 2 دقیقه ، زمان استراحت بین پریود دوم و سوم 15 دقیقه و زمان استراحت بین پریود سوم و چهارم هم 2 دقیقه است. همچنین در قوانین پیشین ، هر تیم می توانست از آغاز تا پایان بازی ، توپ را در زمین خود نگه دارد. برای جلوگیری از این وضعیت ، در سال 1936 ، قانون 10 ثانیه وضع گردید. امروز این زمان به هشت ثانیه کاهش یافته است. در ابتدا بازیکنان تنها با یک دست دریبل می کردند و دریبل کننده مجاز به شوت کردن نبود. این قانون ، بعدها بصورت فعلی اصلاح گردید.<BR><BR>اولین مسابقه بین دو تیم در سال 1892 اجرا شد. رهبری یکی از تیم ها را ’’جیمز نیسمیت‘‘ و دیگری را ’’آمرس آلونر واستگ‘‘ بعهده داشت. پس از این مسابقه ، محبوبیت بسکتبال در بین جوانان بیشتر شد. در سال 1891 اولین تیم بانوان تشکیل گردید و قوانین بسکتبال بانوان در سال 1899 میلادی منتشر گردید</FONT></P> text/html 2010-12-19T19:03:47+01:00 basketvolleyball.mihanblog.com آرتا و نیلوفر چند تا بیوگرافی کوچیک از بچه های تیم ملی http://basketvolleyball.mihanblog.com/post/3 <DIV><FONT size=4>علی دورقی </FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>قد : ۲ متر ۵ سانتی متر<BR>قد : ۲ متر ۵ سانتی متر<BR>پست بازیکن :<BR>مهاجم قدرتی<BR>4<BR>امیر امینی<BR>تاریخ تولد : ۱۶/۳/۱۳۶۳<BR>قد : ۱ متر ۸۹ سانتی متر<BR>پست بازیکن :<BR>گارد<BR>5<BR>جواد داوری<BR>تاریخ تولد : ۴/۲/۱۳۶۲<BR>قد : ۱ متر ۸۰ سانتی متر<BR>پست بازیکن :<BR>گارد<BR>6<BR>مهدی کامرانی<BR>تاریخ تولد : ۱۱/۳/۱۳۶۱<BR>قد : ۱ متر ۸۰ سانتی متر<BR>پست بازیکن :<BR>گارد رأس<BR>7<BR>آیدین نیکخواه بهرامی<BR>تاریخ تولد : ۱۶/۱۱/۱۳۶0<BR>قد : ۲ متر<BR>پست بازیکن :<BR>مهاجم<BR>8<BR>محمد اکبری<BR>تاریخ تولد : ۲۹/۶/۱۳۶۵<BR>قد : ۱ متر ۹۴ سانتی متر<BR>پست بازیکن :<BR>گارد - فوروارد<BR>9<BR>حامد آفاق<BR>تاریخ تولد : ۱۲/۱۱/۱۳۶۲<BR>قد : -<BR>پست بازیکن :<BR>گارد - فوروارد<BR>11<BR>اوشن ساهاکیان<BR>تاریخ تولد : ۱/۱/۱۳۶۵<BR>قد : ۲ متر<BR>پست بازیکن :<BR>فوروارد قدرتی&nbsp;- سنتر<BR>12<BR>موسی نبی پور<BR>تاریخ تولد : ۲۳/۵/۱۳۶۲<BR>قد : ۲ متر ۱۰ سانتی متر<BR>پست بازیکن :<BR>سنتر<BR>13<BR>صمد نیکخواه بهرامی<BR>تاریخ تولد : ۲6/۲/۱۳۶۲<BR>قد : ۲ متر ۱۸ سانتی متر<BR>پست بازیکن :<BR>گارد - فورواررد </FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>حامد حدادی<BR>تاریخ تولد : ۲۹/۲/۱۳۶۴<BR>قد : ۲ متر ۱۸ سانتی متر<BR>پست بازیکن :<BR>سنتر<BR>15<BR>اینم یه بیوگرافی کو چولو از بازیکنان تیم ملی</FONT> </DIV> text/html 2010-12-19T19:00:04+01:00 basketvolleyball.mihanblog.com آرتا و نیلوفر خطا ها در بسکتبال http://basketvolleyball.mihanblog.com/post/2 <P>این پست درباره ی تمام خطا ها در بسکتبال هست</P><BR> <P><SPAN><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=5><SPAN style="FONT-SIZE: x-large; COLOR: #ff0000">خطای 8 ثانیه </SPAN><BR><BR><BR><BR></FONT>تیم مهاجم 8 ثانیه فرصت دارد تا از زمین خود خارج و به زمین حریف برود.در صورتی كه 8 ثانیه به اتمام برسد خطا و توپ به تیم مقابل داده میشود.<BR>تذكر:8 ثانیه از زمانی كه توپ به بازیكن برسد آغاز میشود.<BR><BR><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><BR><FONT size=5><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-SIZE: x-large; COLOR: #ff0000">خطای ٢٤ ثانیه</SPAN><BR></SPAN><BR></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR></SPAN><BR><BR>تیم مهاجم تنها 24 ثانیه فرصت برای اجرای تاكتیك حمله ای دارد و قبل از اتمام 24 ثانیه باید توپ رو به حلقه برساند و امتیاز بگیرد و در صورت اتمام 24 ثانیه توپ به تیم حریف واگذار میشود.<BR><BR><SPAN><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-SIZE: large; COLOR: #ff0000"><FONT size=4>خطای اوت</FONT></SPAN> <BR><BR><BR><BR>اوت:زمانی كه توپ به بیرون رفت.بازیكنی كه مامور پاس دادن هست.بیش از 5 ثانیه نمیتونه توپ رو نگه داره<BR><BR><BR><BR><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma">3 ثانیه:در محوطه ذوزنقه"پنالتی" رنگش متافوت و مشخص هست.نمیتونید توپ رو 3 ثانیه بیشتر نگه دارید.<BR></SPAN><BR><BR><SPAN><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=4><SPAN style="FONT-SIZE: large; COLOR: #ff0000">رانینگ یا گام های اضافه </SPAN><BR><BR><BR></FONT>در بسكتبال.هیچوقت نباید در حالی كه توپ رو با دو دست گرفتید حركت كنید.شما فقط حق دارید یك پا رو ثابت و پای دیگر را در جهت های مختلف حركت بدید.در هر صورت اگر اون پای ثابت حركت كنه خطای رانینگ محسوب میشود <BR><BR><BR>تذكر:<BR>در مسابقات حرفه ای nba معمولا حتی اگر هر دو پا مقداری جابه جا شود داوران خطا اعلام نمیكنند زیرا ارزش خطا گرفتن و 1 خطا به بازیكن اضافه كردن ندارد.زیرا بازیكن كه 5 خطا میشود تا پایان بازی باید روی نیمكت بشیند"اخراج میشود"<BR><BR><BR><FONT size=4><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-SIZE: large; COLOR: #ff0000">خطای نیمه </SPAN><BR><BR></SPAN><BR></FONT><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma">نیمه:اگر شما از نیمه زمین خود.به نیمه زمین حریف بروید.دیگر حق برگشت به زمین خود رو ندارید.شما به صورت تنها میتونید بیایید.ولی هیچكدوم از بازیكنان تیمتون به همراه توپ نمیتونه به زمین خودش برگرده.</SPAN><BR><BR><SPAN><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=4><SPAN style="FONT-SIZE: large; COLOR: #ff0000">خطای دبل</SPAN><BR><BR><BR></FONT>دبل:این خطا به معنی اینه كه اگه كسی به شما پاس داد.میتونید توپ رو بگیرید و زمین بزنید.ولی اگه دوباره توپ رو گرفتین دیگه نمیتونید زمین بزنید.اگر زمین بزنید خطای دبل محسوب میشود.<BR>دبل زمین زدن:شما در حالی كه زمین میزنید اگر توپ از شانه شما بالاتر بیاید خطای دبل محسوب میشود.<BR><BR>امیدوارم خطا های اصلیه این ورزش را با شما اشنا کرده باشم<BR></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2010-12-19T18:53:26+01:00 basketvolleyball.mihanblog.com آرتا و نیلوفر پستها در زمین بسکتبال http://basketvolleyball.mihanblog.com/post/1 <P><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-large"><FONT size=6>پستها در زمین بسکتبال</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><STRONG><BR><BR></STRONG></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #ff0000"><FONT size=3>-1</FONT></SPAN> گارد رأس یا Point guard، پست 1</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727">گارد رأس نقشی مانند کارگردان در محل فیلمبرداری دارد چون بازیها را اعلام کرده و حمله را هدایت می کند. همچنین وظیفه دارد که توپ را به هم تیمی های خود که در بهترین موقعیت قرار دارند و می توانند امتیاز کسب کنند برساند و معمولا بهترین دریبل زن و پاس دهنده در تیم است. گارد رأسها معمولا کوتاه قدترین و سریعترین بازیکنان تیم هستند و اغلب به آنها گارد اول one guard اطلاق می شود. گارد راسها را معمولا با چگونگی پخش توپ در بین بازیکنان تیم که به پاس منجر به گل یا assist می انجامد، می سنجند.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #ff0000"><FONT size=3>2</FONT></SPAN>- گارد شوتزن یا Shooting guard، پست 2</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727">گارد شوتزن یا گارد دوم معمولا بدلیل قابلیت شوتزنی از راه دور و کسب امتیازات ناگهانی مورد توجه قرار می گیرند. این بازیکنان معمولا از گارد راسها بلند قدتر هستند و بیشتر از آنها نیز شوت می زنند. پست گارد شوتزن به پست 2 و یا گارد دوم و یا off guard نیز شناخته می شود. (این بازیکنان عمدتا از قابلیتهای بالای دفاعی نیز برخوردارند)</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #ff0000"><FONT size=3>3</FONT></SPAN>- فوروارد کوچک یا Small forward، پست 3</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727">فوروارد کوچک عموما امتیاز آور قوی و مدافع مستحکمی است. چند بعدی بودن این بازیکن از خصوصیات عادی یک فوروارد کوچک است که باید به اندازه ای قد بلند و تنومند باشد که بتواند نزدیک به حلقه باشد اما از سوی دیگر به اندازه کافی سریع باشد تا قادر به انجام بازی پیرامونی هم باشد. این پست به پست 3 نیز شناخته می شود.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #ff0000"><FONT size=3>4</FONT></SPAN>- فوروارد قدرتی یا Power forward، پست 4</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727">همانطور که از اسم آن نیز پیداست، این بایکنان معمولا بیشتر در شاخصهای فیزیکی بازی تبحر دارند: ریباند و دفاع. فوروارد قدرتی عموما از قوی ترین بازیکنان تیم از لحاظ جسمانی است و در پست 4 بازی می کند. به این بازیکن ممکن است بازیکن پست (بازیکنی که پشت به حلقه بازی می کند) نیز اطلاق شود باین معنی که زمان زیادی را در پست پائین (نزدیک حلقه) می گذراند.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #ff0000"><FONT size=3>5</FONT></SPAN>- بازیکن مرکزی یا Center، پست 5</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727"><SPAN style="COLOR: #272727">بازیکن مرکزی یا سنتر بسیار مهم است زیرا در هر دو سوی زمین، تیم به او اتکا دارد. این بازیکن در حمله باید قادر به کسب امتیاز از داخل (نزدیک حلقه) بوده در حالیکه در دفاع نیز باید بلاک شوت و ریباند کند. بازیکن مرکزی معمولا بلند قدترین بازیکن تیم است و سنترهای NBA حداقل 210 سانتیمتر بلندی قد دارند. سنتر بازیکن پست 5 است و اغلب به او big man و یا بازیکن پست post man اطلاق می شود</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P>